Cilj i smijernice:

Energoterm D.o.o Janja, predvidja potrebe, želje i zahtjeve kupaca koji imaju potrebe za stalno mijenjanje (komercijalno i društveno) okruženja. Za tu svrhu postoje značajni napori u smislu inovacije proizvoda.

Kvaliteta:

Naši kvalitetni proizvodi za kontinuirano održavanje i poboljšanje u proizvodnoj jedinici.

Kolegijalnost:

Mi u Energotermu smo dobre kolege. Svaki zaposlenik priznaje, cijeni i poštuje, kako sebe tako i kolege i potencijalne kupce u okruženju. U kadrovskoj politici, posebna se pozornost posvećuje politice raznovrsnosti.

Inovacija:

Energoterm D.o.o Janja kao organizacija smo ovlašteni odgovoriti inovativno u smislu promjene želje naših kupaca, kroz kreativnost i moć inovacije i ljudskog talenta. Kreativnost zahtijeva kritičan stav prema našem proizvodu, njegovoj upotrebi i svih naših rasprava u društvu.

Integritet:

Energoterm D.o.o Janja je iskrena i poštena aktivnost u normalnom toku poslovanja i carina. Tokom izbora materijala za prodaju strogo vodimo računa da prirodni resursi budu mudro iskorišteni radi poštovanja ljudi i okoliša.