Prodavnica

Spremnik solarni HT ERMR 10 bara dva izmjenjivača, prirubnica Ø 180 AUSTRIA EMAIL 500 l
4. Decembra 2018.
Spremnik solarni jedan izmjenjivač prirubnica Ø 240 AUSTRIA EMAIL 800 l
4. Decembra 2018.
Prikaži sve

Spremnik solarni jedan izmjenjivač prirubnica Ø 240 AUSTRIA EMAIL 1000 l

3,662.00 KM

Zapremina: 1000 l

Tip proizvoda: VT-N-FRM

Pritisak: 6 BAR

Opis

SKU: 52962

FRM (VT- N; VT – S)
• Unutarnji spremnik od čeličnog lima emajliran prema normi DIN 4753 s ugrađenom magnezijskom štapnom anodom (VT-N), odnosno anodom sa stranom strujom (VT-S)
• ECO SKIN izolacija debljine 100 mm
• Radni tlak max 10 bar (VT-S) odnosno 6 bar (VT-N) za spremnik i 10 bar za izmjenjivač
• Samostojeći spremnici FRM imaju veliku površinu cijevnog izmjenjivača topline koji doseže i do samog dna spremnika i mogu se koristiti za bivalentni i trivalentni način grijanja (solarno, toplinska crpka, toplana)
• Donji dio cijevnog izmjenjivača koji doseže do samog dna spremnika povećava učinkovitost i jamči optimalno zagrijavanje donjeg dijela spremnika čime se sprječava nastanak bakterije (legionele) koja može nastati u hladnoj vodi
• U svrhu što bolje regulacije uzduž plašta spremnika su smješteni profili za umetanje senzora (varijabilno pozicioniranje senzora ovisno o sustavu)
• Samostojeći spremnici FRM imaju bočnu prirubnicu Ø 240 mm koji služi za tehnički pregled i čišćenje spremnika kao i za ugradnju prirubničkog elektro grijača (RDW2) ili dodatnog (rebrastog) cijevnog izmjenjivača topline (RWT)
• Termometar ATH je uključen u isporuku.
• Spojnica 6/4’’ na spremniku omogućuje ugradnju navojnih elektro grijača tip SH (6/4’’) za dogrijavanje ili dodatno grijanje spremnika
• Pražnjenje spremnika se vrši preko cijevi za hladnu vodu.
• Priključak za toplu i hladnu vodu je 6/4’’ VN
• Priključak za recirkulaciju je 5/4’’ VN

PRIBOR (naručuje se posebno)
• Prirubnički elektro grijač tip RDW2 (Ø 240)
• Navojni elektro grijač tip SH (6/4’’)
• Prirubnica prijelazna (sa Ø 240 na Ø 180)
• Rebrasti cijevni izmjenjivač topline tip RWT