Baterija-usadna-s-2-cijevi-jednoručna-za-umivaonik-Ý-35-ROCCO-MAREA